Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva.

Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim  barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Kontradiktornost je da su ovi sveprisutni problema ostali društveno nevidljivi pa se i osobe sa invaliditetom osećaju nevidljivima u svojim zajednicama, a očekuju da imaju jednake mogućnosti ali pre svega da imaju i pravo na različitost. Republika Srbija je postigla napredak u pogledu zakonske i podzakonske regulative kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditeom, ali je prisutan problem odgovarajuće implemantacije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman naveo je danas,  da se procenjuje da u Srbiji oko 700.000 osoba ima neki oblik invaliditeta i da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa brojnim problemima. Zaštitinik građana svojim redovnim godišnjim izveštajima upućuje preporuku nadležnim organima da sprovedu sveobuhvatnu analizu stanja, potreba i mogućnosti i donese precizan plan sprovođenja procesa deinstitucionalizacije u Srbiji, a Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da obezbedi finansijski održiv sistem usluga i servisa podrške osobama sa invaliditetom. Pokrajinski ombudsman je izričit u stanovištu da invaliditet nije i da nikad ne može postati razlog za nedostojanstven život. Kao delu ljudskog roda, osobama sa invaliditetom pripadaju sva ljudska prava i osnovne slobode, bez ikakve diskriminacije.