Како каже Љубивоје Ршумовић, деца су украс света, слободна и маштовита бића без негативних и злонамерних поступака, заслужују сву пажњу, права и слободу да буду третирана и прихваћена од стране друштва као једнака. Деца би најмање требала да осете проблеме који их окружују и да буду изложена разним изазовима с којима не могу да се суоче.

Данас се обележава Међународни дан детета и дечјих права, установљен 1954. године у Генералној скупштини Уједињених нација, а пет година касније усвојена је и Декларација о правима детета. Генерална скупштина УН усвојила је 20. новембра 1989. прву Конвенцију о заштити детета. Конвенцију која је међународни документ, ратификовале су 193 државе како би свој деци оствариле права на партиципацију, недискриминацију, образовање, слободу и дечје интересе. Деца се поред ове декларације и њеном успешном напретку и даље суочавају са проблемима.

Много деце у свету је расељено из својих домова, чак око 50 милиона, око 250 милиона деце живе у земљама које су захваћене ратовима и међународним сукобима, док велика већина деце живи у сиромаштву, немајући право на школовање, здравство и многе нормалне услове за живот које већина деце има.

Поред озбиљних проблема с којим се суочава друштво и деца у њему, није нужно да се деца сусрећу са блажим облицима сметњи у детињству, као што су вршњачко насиље, одбацивање од друштва, проблеми у породици и дискриминација, који на децу остављају озбиљне негативне последице.

Србија и надлежне државне институције усмерени су  ка томе да остваре права деце и да заштите децу од занемаривања и злостављања са посебним акцентом на насиље међу децом. Одрасли, односно родитељи, учитељи и наставници заједно  теже ка томе да Србија буде мирно и сигурно место где деца могу слободно да расту и да се развијају.

Конвенција o  правима детета недвосмислено потврђује да је најбољи интерес детета да га одгајају његови родитељи, а да држава има обавезу да им у томе помогне. Категорија заштите подразумева право на заштиту од сваке физичке, сексуалне, психолошке експлоатације детета.