Чланови Општинског већа  су  једногласно  донели Закључак о учешћу сопствених средстава Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта „Изградња фекалне канализације насеља Младеново – друга фаза“ у износу од пет милиона динара, што представља 51% од укупног износа вредности потребне за реализацију овог пројекта. Реализацији пројекта ће се приступити у складу са условима Конкурса о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у Јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години, расписаног од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.