После другог уписног круга за упис у средње школе у Србији, остао је неуписан 161 ученик, потврђено је у Министарству просвете. Ова деца имаће још једну шансу крајем августа, када ће бити организован и трећи уписни круг. Из министарства подсећају и на одредбу за упис ученика у средње школе која каже да, уколико се у неко од одељења у школи које је предвиђено конкурсом не распореди довољан број ученика, да би се одељење могло формирати, ти ђаци се распоређују у друге образовне профиле у којима је остало слободних места и за које испуњавају потребне услове, уз благовремено информисање родитеља ученика. Одељења у које није уписан довољан број  ученика, после другог уписаног круга идентификована су као „патуљаста“, те су: у црвеној зони одељења са мање од 25 одсто попуњености, а у жутој зони између 25 и 50 одсто попуњености. Зато ће се одељења у црвеној зони одмах расформирати, док ће одељења из жуте зоне бити предмет анализе после августовског уписног круга, јер има шансе да се она попуне до и преко законског минимума.

После другог уписног круга, слободних места остало је и у средњим школама у нашој општини. У Гимназији „ 20. октобар“ на друштвено-језичком смеру има 13 слободих места. Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“ има 8 слободних места на смеру економски техничар. У Техничкој школи „9. мај“ сви трогодишњи образовни профили су попуњени, док на четворогодишње може да се упише још неколико ученика. На смеру машински техничар за компјутерско конструисање има 17 слободних места, док је на образовним профилима техничар за компјутерско управљање машина и електротехничар процесног управљања, слободно по 12 места на сваком смеру. Како смо сазнали од директора средњих школа, ове године било је двадесетак ученика који нису имали  минималан број бодова  и нису испунили услов за упис у средњу школу, али и да је било ђака који уопште нису попуњавали листу жеља за упис у средњу школу.

https://youtu.be/2rjpSzlkgkI