Fond za nauku Srbije pokrenuo je,  prvi program za finansiranje istraživačkih projekata mladih naučnika u vrednosti od šest miliona evra. Sredstva su namenjena svim oblastima nauke, a konkurs za projekte mladih istraživača biće otvoren do 2. septembra ove godine. Ukupan fond je šest miliona evra, odnosno 200.000 po projektu u trajanju od dve godine. Kako se navodi u saopštenju Fonda, cilj Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) jeste da pruži podršku idejama iz svih oblasti nauke i uključivanje mladih naučnika u naučnoistraživački rad. U okviru ovog Programa radiće se na jačanju profesionalnih kapaciteta u ranoj fazi karijere mladih doktora nauka kao i njihovo osoposobljavanje za rukovođenje i konkurisanje za projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou. Na svečanosti povodom obeležavanja 100 dana rada Fonda najavljen je Program saradnje sa srpskom naučnom dijasporom, kao i Program razvoja iz oblasti Veštačke inteligencije, čija će realizacija takođe početi tokom godine.