Синоћ је у Вељковој башти одиграна дечија представа за децу „ Рибица и море“  у извођењу новосадског позоришта „Театрило“. Дечије позориште „Театрило“  основано је од стране професионалнних глумаца који већ годинама успешно преносе своју љубав и ентузијазам на нове генерације. И овога пута сарадња  Културног центра и народне библиотеке „Вељко Петровић“ показала се као врло плодоносна, представе су биле посећене, а наши мали суграђани су добили прилику да уживају и стекну једно ново искуство. Циљ је да се деца од раних узраста упознају са овим културним медијем, као и да им се омогући то искуство које иначе немају прилике да доживе у свом месту.

Позоришна уметност има позитиван васпитни утицај на дете, пошто се кроз гледање позоришних представа дете оспособљава да развија истраживачки инстинкт, мишљење, да постепено уочава шта је битно, а шта споредно, да запази односе међу људима. Одлазак на позоришне представе малишанима омогућава да стекну навике лепог понашања и приближе појмови културе, едукације, лепог понашања у културним институцијама, а такође су идеално место да се деца насмеју, да уживају, да имају интеракцију са талентованим глумцима. Децу треба на разноврсне начине упознавати са позориштем, како би била инспирисана и подстакнута на размишљање, на дијалог и на стварање. Рани сусрет деце са позориштем може бити од пресудног значаја за њихова даља искуства, за сусрете са уметношћу, за подстицање радозналости и маште.   

https://youtu.be/9dXUUAgkToY