Нова школска година 2019/2020 године,  за ученике основних и средњих школа  у Војводини почела је 2. септембра. За ђаке у Војводини, данас је  завршено прво полугодиште и почео зимски распуст. Они ће у клупе поново сести у среду 15. јануара 2020. године. Иначе, у другом полугодишту ђаци ће имати још и пролећни распуст од 10. до 20. априла. Друго полугодиште завршава се:  2. јуна за ученике 8 разреда основне школе, а 16. јуна за ученике од 1 до 7 разреда основне школе, 22. маја 2020. за ученике четвртог разреда гимназије, 29. маја 2020. за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, а 19. јуна 2020. за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.