Kрв је једини лек који нема замену и не може се добити вештачким путем. Добровољно давање крви са циљем спашавања људских живота је хуман чин и заснива се на следећим принципима: добровољност, анонимност, неплаћеност, солидарност.  Kрв могу да дају све здраве особе мушког и женског пола старе од 18 до 65 година, уколико се утврди, после лабораторијског и лекарског прегледа, да задовољавају медицинске критеријуме.  Општина Бачка Паланка је једна од ретких средина у Србији која је 12 пута за редом проглашена за најхуманију средину на пољу добровољног давалаштва крви. На територији општине се у сарадњи Црвеног крста Бачка Паланка и Завода за трансфузију крви Војводине годишње спроведе 44 акције добровољног давања крви : по 4 у насељеним местима општине и 12 у граду Бачка Паланка. Током јула месеца планом акција је предвиђено организовање 6 акција. Прва од њих спроведена је у Гајдобри, у којој је крв дало 27  добровољних давалаца. У среду 17. јула акција ДДК биће организована у граду – у просторијама Црвеног крста у периоду од 8 до 12 и од 14 до 18 часова. 22. јула планирано је спровођење акција у Обровцу од 8 до 10 часова и у Товаришеву у периоду од 10,30 до 12 часова. 24. јула акције ће бити организоване у Пивницама од 8 до 10 часова и у Деспотову од 10,30 до 12 часова. Кажу да је радост у давању и поклањању, зато учини себе радосним, дођи и дај крв,  јер можда баш тим чином поклањаш неком живот.