На данас одржаној 117. седници Општинског већа, разматрано је 9 тачака дневног реда.

Између осталог, донето је Решење о измени решења о образовању Савета за јавну безбедност општине Бачка Паланка, где је дошло до промене члана због одласка у пензију Ђорђа Живкова на чије место је постављен Томислав Ђуретић.

На седници Већа размотрен је извештај о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину, која је према речима известиоца пословала према утврђеном плану и програму. Нови вртић који је у изградњи обезбедиће од 150 до 200 додатних места за децу до 3 године, чиме се наставља са повећањем обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем а тиме и проширује капацитет предшколске установе.

Једна од тачака које су се нашле на седници Већа јесте утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације општинских путева Товаришево-Параге и Силбаш-Пивнице. Планом детаљне регулације дефинисано је да се не нарушава просторна организација места, а реализацијом овог пројекта олакшаће се саобраћај и остварити најкраћа могућа веза између насељених средина.

Чланови Већа данас су образовали и именовали чланове радних тела за пројекат подршке подстицајном родитељству и развоју детета. У питању је друга фаза пројекта „ Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и праксе подршке родитељству“ у који је укључена општина Бачка Паланка. Укупно 11 чланова радних тела који чине мулти-секторско тело, радиће на унапређењу постојећих и дефинисању нових мера јавне политике усмерених на подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији општине Бачка Паланка.

На седници Већа утврђен је Предлог одлуке о одузимању непокретности од носиоца права коришћења МЗ Обровац, као и доношење Измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Сва решења и предлози са данашње седнице Општинског већа прослеђене су Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.