Akcije DDK spadaju u redovne aktivnosti Crvenog krsta Bačka Palanka koje se održavaju na mesečnom nivou. Svakog meseca  krv se prikuplja u prostorijama Crvenog krsta, takođe tokom godine akcije se organizuju i po naseljenim mestima naše opštine.

U petak 23. septembra akcija DDK biće održana u Mladenovu i Karađorđevu.

Daj krv, spasi život!