Општинско веће Општине Бачка Паланка одржало је данас, 20. фебруара 2019. године, стотридесету седницу на којој је разматран и једногласно усвојен Извештај о раду Савета за здравље Општине Бачка Паланка за 2018. годину.

Члан Општинског већа који председава и радом Савета за здравље образложио је присутнима да се у току 2018. године рад Савета базирао на извештајима заштитника права пацијената и актуелној епидемиолошкој ситуацији у Бачкој Паланци. Током претходне године евидентиран је благи пораст броја приговора пацијената који су се највећим делом односили на право на доступност здравствене заштите, као и на њен квалитет. На све приговоре, осим у случају неоснованих, поступано је по примедби пацијената и после реаговања надлежних орагана проблеми су успешно решени.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.

 

Извор: Општинска управа општине Бачка Паланка