Crveni krst Bačka Palanka nastavio je putem humanosti i u ovoj godini. Posle obrade pristiglih rezultata Instituta za transfuziju krvi Srbije, u opštini Bačka Palanka tokom 2023. godine prikupljeno je 2.477 jedinica krvi. Procenat davanja iznosi 5,09%, čime opštinu Bačka Palanka već 17 godina za redom svrstava među najhumanije opštine u Srbiji.

Kažu da je humanost ulaganje u vlastitu dobrotu, a jedan od najsvetlijih izraza humanosti jeste dobrovoljno davanje krvi. Verujemo da će se kontinuitet humanosti nastaviti i u ovoj godini i da će se Bačkopalančani, u ovom činu nesebičnog davanja i pomaganja, još više ujediniti.