Svetski Dan belog štapa, koji se obeležava 15. oktobra,  podseća svet na značaj belog štapa kao sredstva za samostalni život slepih i slabovidih. Svetski savez slepih predstavlja oko 253 miliona ljudi širom sveta koji su slepi ili slabovidi. Članovi Svetskog saveza su organizacije koje vode slepi ljudi i govore  u svoje ime i organizacije za slepe, u preko 190 zemalja, kao i međunarodne organizacije koje rade u domenu oštećenja vida.
Savez slepih Srbije, organizacije Saveza i ustanove za slepe i slabovide, posebnim programom obeležavaju 15. oktobar – Svetski Dan belog štapa, uz poruku da se slepima i slabovidima prizna pravo na jednake šanse u svim oblastima života. Veliki broj informacija se može učiniti dostupnim i slepim osobama,  ako se štampa ili obeležava na Brajevom pismu, ako se objavljuje u audio ili elektronskom formatu.
Beli štap je simbol nastojanja slepih ljudi da se samostalno kreću i dostignu što veći nivo samostalnosti u obrazovanju, radu i svakodnevnom životu.