Првог септембра званично престаје летња сезона купања. Тим поводом, а на основу надлежности које произилазе из Статута Установе, директор УСР “Тиквара” Бачка Паланка Дарко Божовић донео је одлуку о затварању Градске плаже и плаже Тиквара, чиме је престала са радом и Спасилачка служба. У случају евентуалних незгода, сва одговорност пада на терет самих купача. Установи за спорт и рекреацију  “Тиквара” је поверен посао на уређењу, одржавању и коришћењу јавних плажа на територији општине Бачка Паланка.