Секретаријат за привреду и туризам већ четврту годину посебну пажњу посвећује рањивим и теже запошљивим категоријама у АПВ.

Према речима заменика покрајинског секретара за привреду и туризам Павла Почуча, кроз бројне конкурсне линије бесповратне подршке привредницима,  у секретаријату је изражен висок ниво солидарности и емпатије према особама које теже долазе до посла, имају одређен степен инвалидитета,  социјалним предузетницима, женама предузетницама и  учесницима ратова од 1990 до 1999 године.

Наведене категорије ће приликом одлука о расподели средстава подршке бити посебно бодоване и подржане у широкој лепези подстицајних средстава (набавка машина и опреме,набавка репроматеријала, креативна индустрија, стари и уметнички занати, ново запошљавање, самозапошљавање, јавни радови, делатости у области туризма…)

„Наше право и обавеза је да помогнемо пре свега маргинализованим и теже запошљивим категоријама и директно подстакнемо њихов радни ангажман и равноправну интеграцију у друштву. Другим речима,желимо да уместо одласка по социјалну помоћ помогнемо да ове категорије покрену сопствени бизнис и својим радним ангажманом обезбеде сопствену егзистенцију и егзистенцију своје породице“ истиче Почуч.