“Промоција хуманих вредности” је програм чији је циљ смањење насиља међу младима и то кроз побољшану комуникацију, решавање конфликата мирним путем и поштовање различитости. Пројекат има за циљ да промовише борбу против насиља међу децом и младима, односно уважавање културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења. Eдукатори овог програма, који Црвени крст Бачка Паланка спроводи у основним школама “Вук Караџић” и “Свети Сава”,  Дуња Ковачевић и Никола Новак данас су одржали завршну радионицу ученицима трећег разреда учитељице Јасмине Васојевић у основној школи “Свети Сава”. Пројекат третира следеће тематске целине: дечја права, толеранцију, ненасилну комуникацију, лични и културни идентитет и поштовање различитости, превенцију дискриминације и стигматизације, родну једнакост и превенцију насиља путем електронских медија. Пројекат „Промоција хуманих вредности“  усклађен је са Планом и програмом рада школа, а теме су у складу са предметом – грађанско васпитање. Према речима учитељице Јасмине, ученици су са радошћу учествовали у радионицама, а у пракси већ примењују стечена знања.