Analize ispitivanih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara uzoraka površinske vode na plaži jezera Tikvara pokazuju da je voda dobrog ekološkog statusa i odgovara propisanim zahtevima za drugu klasu, dok uzorak površinske vode sa gradske plaže Dunav pokazuje da je voda umerenog ekološkog statusa i odgovara propisanim zahtevima za treću klasu, te su kupanje i rekreacija i na Dunavu i na Tikvari dozvoljeni. Uzorak vode bazena u Bačkoj Palanci na osnovu utvrđenih vrednosti ispitivanih mikrobioloških, fizičkih i hemijskih parametara je zdravstveno ispravan u odnosu na zahteve Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenske vode. Analize zdravstvene ispravnosti uzoraka površinske vode na plažama i vode bazena obavio  je Institut za javno zdravlje Vojvodine.