У Народној библиотеци „Вељко Петровић“  уз присуство бројих посетилаца, љубитеља хаику поезије, афоризама и музике одржано је књижевно вече на коме су представљена издања библиотеке „ Ждрал“ из Новог Сада. Књижевно-еколошки клуб српско-јапанског пријатељства Ждрал из Новог Сада постоји од 2014. године, а неговање и афирмисање оригиналног књижевног стваралаштва и екологије два су основна поља њиховог деловања.

Као песничка форма, хаику потиче из средњевековног Јапана  и многи га сматрају и “најкраћом песмом на свету”, с обзиром да се традиционални хаику састоји само од три стиха. Тема хаику поезије најчешће је природа и човек у њој, а “хаику тренутак” је песников доживљај одређеног догађаја, из кога је он, углавном искључен, и појављује се као посматрач. У писању хаику поезије  битни су, дакле, минимализам и аскетизам, концизност и емотивност, снажна слика и суптилна импресија, како би се приказало стање тренутка.

На књижевној вечери, своје стихове писане у хаику форми  представила је и најмлађа песникиња хаику поезије, девојчица Клара Керавица, која каже да је од првог тренутка када је у школи чула за хаику песме, почела да их пише.

Објављивање првог српског превода јапанских хаику песама под називом  “Песаме Старог Јапана” које је превео Милош Црњански и објавио 1928. године, и та година се на одређени начин сматра и зачетком писања хаику песама на нашим просторима. Лепота хаику поезије је у њеној истинитости, непосредности и посебности. У хаику поезији увек се представља садашњи тренутак, а како је она пуна супротности и парадокса кроз ову поезију врло сликовито и  уверљиво приказује  се наша стварност.