Kомисија за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка, утврдила је коначну ранг листу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система,  путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бачка Паланка.

Утвређена коначна ранг листа привредних субјеката објављена је на званичном сајту општине Бачка Паланка и окачена је на огласној табли у просторијама Општинске управе.