На данас одржаној седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, чланови Већа утврдили су економску цену боравка деце предшколског узраста у ПУ Младост” Бачка Паланка за радну 2019/2020. годину. Економска цена програма васпитања и образовања за целодневни боравак утврђена је у износу од 24.800 динара од чега 80% , на основу општинске Одлуке покрива локална самоуправа,  док учешће корисника од 20% по детету износи 4.960 динара. На данашњој седници Општинско веће је донело програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за текућу годину на који је сагласност дало и Министарство заштите животне средине Републике Србије. Сагласност на предлог Годишњег  програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бачка Паланка за 2019. годину дало је Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде. Предвиђено је да локалне самоуправе овај програм доносе најкасније до 31. марта за текућу годину, а ово кашњење од 5 месеци има оправдање у процедуралним и техничким потешкоћама.  Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта наћи се се пред одборницима СО на седници, која ће, како незванично сазнајемо, бити заказана за  5. септембар.