Општинско веће Општине Бачка Паланка одржало је 13. марта 2019. године 133. седницу на којој је једногласно усвојена Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачка Паланка за период 2018-2020. године, као и Акциони план за њено спровођење.

Стратегија и Акциони план су документа која чине основ за управљање системом безбедности саобраћаја, а циљ је унапређење процеса одвијања саобраћаја кроз смањење броја и последица саобраћајних незгода. Узимајући у обзир резултате анализе стања безбедности саобраћаја предложене су мере за  унапређење које обухватају: заштиту деце, младих и пешака у саобраћају, унапређење путне инфраструктуре, унапређење безбедности бициклиста, промене понашања учесника у саобраћају, спровођење поштовања прописа и максимално ангажовање локалних медија. Усвајањем Стратегије и њеном применом створиће се услови за унапређење безбедности саобраћаја, образложио је Милорад Париповић – члан Општинског већа задужен за саобраћај.

Чланови Општинског већа усвојили су и Извештајо раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2018. годину. Током извештајне године реконструисано је укупно 2821 метара цевовода јавне водоводне мреже, а у складу са усвојеним планом инвестиција изведени су радови и извршена је набавка потребне опреме и мерних уређаја и циљу смањења губитка воде. На крају пословне године ЈКП „Комуналпројект“ остварило је добит, односно позитиван пословни резултат.

Већници су усвојили и Извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2018. годину која је остварила позитивно пословање и испунила план рада и извршење буџета.

На одржаној седници чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.

 

Извор: Општинска управа Општине Бачка Паланка