Једна од тачака дневног реда која је обележила 155. седницу Општинског већа Општине Бачка Паланка свакако је усвајање Пословника Општинског већа. С обзиром на чињеницу да је претходни Пословник усвојен 2008. године, а да је у међувремену било више измена и допуна Закона који регулишу материју везану за рад извршних органа локалних самоуправа, указала се неопходност усвајања новог Пословника Општинског већа Општине Бачка Паланка. Треба напоменути да није рађена измена постојећег, већ је урађен нов Пословник.
На данашњој седници изгласана су решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти на територији општине. На предлог директора Дома здравља, а на основу одобрења Општинског већа,  20 доктора медицине бачкопаланачког Дома здравља тај део посла ће моћи да обавља у наредне 2 године. Чланови Већа дали су сагласност на Одлуке Савета МЗ Братство и  МЗ Деспотово о финансирању плате једног запосленог у Месној заједници средствима буџета општине. Усвојена је и допуна Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Бачка Паланка, која ће, уз  сагласност коју издаје Секретаријат за локалну самоуправу АП Војводине, бити упућена одборницима Скупштине општине на разматрање и усвајање.