На 25. седници Скупштине општине  Бачка Паланка, која је одржана данас,  одборници су усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине за протеклу годину,  према којој је остварен вишак прихода у износу од 299.713.985, 61 динар пренет у ову годину и распоређен Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету за 2022. годину. На данашњој седници усвојен је други ребалан општинског буџета који је сада утврђен у укупном износу од 2.363.268.965 динара.

Оно што карактерише ребаланс јесте да су пројекти:  Уређење централне градске зоне – улица Милана Kурепе и Доградња пројекта у оквиру комплекса отворених базена у парку природе Тиквара брисани у целокупном износу, а средства су усмерена на другу фазу изградње вртића Дуга на Синају.

Одборници су усвојили измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити, које се односе на ванредну новчану помоћ породицама са децом у случају теже болести детета, дужег лечења у установама , набавку неопходних помагала и медикамената , учешће у трошковима операције и то за децу до 18 година. Износ ванредне новчане помоћи је до 500.000 динара. Одборници су усвојили и више извештаја о раду, измена и допуна планова рада јавних предузећа и кадровска решења која се односе на чланове Савета основних и средњих школа.