Грађани би ускоро могли бити заштићени од свакодневних позива настрљивих трговаца који нуде своје производе позивима на фиксне и мобилне телефоне, а то ће омогућити нови закон о заштити потрошача који се очекује до краја године. Нацрт закона је прошао јавну расправу, сада се чека да га одобри влада, затим о њему треба да одлуче посланици, а све што је тим законом предвиђено представља истовремено уједњачавање са европским законодавством, конкретно с оним сто се налази у Поглављу 28. Забрањено ће бити, како предвиђа нацрт закона, да трговци упућују поруке или позиве телефоном потрошачима који су се уписали у регистар потрошача као они који не желе да примају позиве и поруке у оквиру промоције и продаје телефоном. Поступак уписа уређује министар, као и услове и нацин коришћења регистра. Закон још предвиђа да Рател води посебан регистар у којем би требало да се нађу телефонски бројеви оних који не желе да телефоном добијају понуде трговаца, а чиме би њихова приватност била заштићена. То такође подразумева да продавци пре него што укуцају нечији телефон треба да провере да ли је он у регистру. Закон предвиђа и решавање спорова између трговаца и потрошача вансудским поравнањем.