Удружење жена „Божур“ из Товаришева  добило је нове просторије и сада имају адекватне услове за рад. Удружење је основано пре 5 година, и свих ових година су чекали на простор у коме ће стварати.  Језгро удружења чине искусне домаћице, које знају да везу, хеклају, штрикају и кувају. Њихово удружење тренутно има 14 активних чланова. Учествовале су на многобројним етно манифестацијама где су презентовале своје радове, а њихов наступ је увек запажен јер стварају врло аутентичне предмете које како кажу врло често продају а раде и по поруџбини. Чланице удружења стварајући са много љубави и умећа, доприносе да се сачувају рукотворине од заборава а својим радовима дивно су уредиле нове просторије у којима може да се нађе за сваког по нешто. Од ситних украсних предмета, хекланих прслука, ташни, везених пешкира до изузетно посебно рађених ношњи по којима је ово удружење препознатљиво. Удружењу жена „Божур“ могу приступити сви који су заинтересовани и желе да науче како се стварају  најразличитији предмети у духу традиције и народних обичаја.

Združenia ako prvý krok k súkromnému podnikaniu

Zväz žien Bozur z Tovarishova dostal nové priestory a teraz má primerané pracovné podmienky. Združenie bolo založené pred 5 rokmi a všetky tieto roky čakali na priestor, v ktorom sa vytvoria. Jadro združenia je tvorené skúsenými manželkami, ktoré vedia, ako háčkovať, háčkovať, lámať a variť. Ich združenie má v súčasnosti 14 aktívnych členov. Zúčastnili sa na mnohých etno-prejavoch, kde predstavili svoje diela, a ich vystúpenie je vždy pozoruhodné, pretože vytvárajú veľmi autentické predmety, ktoré, ako sa hovorí, sa veľmi často predávajú a pracujú na objednávku. Členovia združenia vytvárajú veľa lásky a zručnosti a prispievajú tak k zachovaniu remeselníckych diel z zabudnutia a svojimi prácami krásne vyzdobili nové izby, v ktorých je možné nájsť niečo pre každého. Od malých dekoratívnych predmetov, vesty, peňaženky, vyšívané uteráky až po mimoriadne prispôsobené kostýmy, vďaka ktorým je toto spojenie rozpoznateľné. Asociácia žien Bozur je prístupná všetkým, ktorí majú záujem a chcú sa naučiť, ako vytvoriť širokú škálu predmetov v duchu tradície a ľudových zvykov.