Услед квара на топловоду, у суботу 23. новембра без грејања ће бити зграде Пореске управе, општине, суда , поште,  ДДОР-а, као и стамбене зграде у улици Краља Петра Првог 15 / 1, 2 и 3 и Жарка Зрењанина 62.  Након вишедневног губитка велике количине воде из система грејања, тражења квара и његовог лоцирања, у суботу ће се радити на санацији квара. Како је квар у земљи, не може се у потпуности предвидети степен оштећености цевовода. Уколико не буде озбиљнијих, непредвиђених околности, систем ће испоручивати грејање у касним вечерњим часовима.