Za sredu 28. avgusta zakazana je 157. sednica Opštinskog veća  opštine Bačka Palanka. Na dnevnom redu, između ostalog naći će se  donošenje Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Mladost” za radnu 2019-2020. godinu,   izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i utvrđivanje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bačka Palanka za ovu godinu.