За среду 28. августа заказана је 157. седница Општинског већа  општине Бачка Паланка. На дневном реду, између осталог наћи ће се  доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце у Предшколској установи “Младост” за радну 2019-2020. годину,   измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и утврђивање Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за ову годину.