Uručeni ugovori vredni 45 miliona dinara za kupovinu nekretnina u vlasništvu žena

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić...

Read More