Za Isidorin prvi udah

Svakodnevno se potvrđuje da Bačka Palanka ima veliko srce. Humanitarne akcije za Isidoru...

Read More