Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu  5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Na Svetski dan zaštite životne sredine, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma … Ovogodišnji Dan zaštite životne sredine ukazuje na zagađenje vazduha. Čak 92 odsto čovečanstva ne udiše čist vazduh, a njegov loš kvalitet na godišnjem nivou izazove 7 miliona prevremenih smrti. S obzirom na to da vazduh predstavlja jednu od naših osnovnih potreba, Kina kao domaćin obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine 2019 godine, zajedno sa svim ostalim učesnicima, pozvaće vlade, industrije, zajednice i pojedince da učine zaokret ka obnovljivoj energiji i da upotrebom naprednih „zelenih“ tehnologija pročiste vazduh i svoja pluća.