Поводом Светског дана међународне правде и годишњице усвајања Римског статута, којим је основан  Међународни кривични суд, Министарство правде поручило је  да злочини, а посебно против човечности, геноцида, агресије, као и ратни злочини, не смеју остати некажњени, а одговорни морају бити приведени правди. Међународни дан правде подсећа на важност континуиране борбе против некажњивости најтежих злочина који угрожавају међународни мир и безбедност, као и настојања да се ови злочини више не понове, наводи се у саоспштењу Министарства правде. Посебно је истакнуто да борба против криминала није борба појединца већ, међународне заједнице, док су ефикасна суђења предуслов пуне демократизације сваког друштва. Обележавање Међународног дана правде представља и солидарност са свим жртвама, без обзира на њихову националну, етничку и верску припадност, као и подршка њиховој борби за правдом.  Римски статут, којим се формирао Међународни кривични суд, усвојен је, 17. јула 1998. године.  Република Србија је 2009. године, потписала и ратификовала Римски статут, а Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о сарадњи са Међународним кривичним судом, као основ за даљу примену Римског статута.