За среду 11. септембра заказана је 159. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка. Пред члановима Већа, поред предлога Закључака о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради плана детаљне регулације дела јужне радне зоне – блокова 96 и 101б и трансфер станице Бачка Паланка, наћи ће се Решења о давању сагласности на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ Младост и отуђењу појединих парцела неизграђеног грађевинског земљишта које се налазе у катастарској општини Челарево. Чланови Већа ће на сутрашњој седници разматрати и Извештај о давању у закуп пољопривредног земљишта у општини Бачка Паланка за прошлу годину, а утврдиће и предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка  које се налазе на потесу “Багремара”.