Црвени крст Војводине  девету годину за редом у оквиру обележавања „Недеље Црвеног крста“ која траје од 8. до 15. маја организује активност  „Шта знаш о Црвеном крсту“,  у циљу промоције значаја познавања и поштовања Међународног хуманитарног права. Активност је намењена младим волонтерима Црвеног крста који су прошли обуке  из Међународног хуманитарног права и Дифузије. Активност обухвата низ различитих и повезаних полигона који се односе на конкретне ситуације у ратним сукобима. Током активности учесници играју улоге затвореника, цивила, војника, хуманитарних радника, и на тај начин, из различитих углова, сагледавају животне тешкоће током оружаног сукоба као и правила која су на снази у таквим екстремним ситуацијама. На овај начин, кроз практичну демонстрацију, млади волонтери имају прилику да на сопственом искуству осете проблематику очувања и правилног спровођења Међународног хуманитарног права и поштовања Женевских конвенција. Kако је Србија на транзитној миграционој рути, Црвени крст се кроз своју хуманитарну улогу сусретао са причама миграната који неретко сведоче о различитим ситуацијама непоштовања Хуманитарног права, и управо из тог разлога Црвени крст има важну улогу у едукацији становништва (посебно младих) о  правима људи у току оружаних сукоба. Ове године, активност ће бити реализована у Багремари – одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка 11. маја. На манифестацији ће бити присутно око 100 учесника – младих волонтера Црвеног крста узраста од 16-19 година, сарадника и секретара из 25 војвођанских организација Црвеног крста.Поред промоције Међународног хуманитарног права, активност промовише и развој волонтеризма и хуманости међу младима.

волонтери Црвеног крста Бачка Паланка