Crveni krst Vojvodine  devetu godinu za redom u okviru obeležavanja „Nedelje Crvenog krsta“ koja traje od 8. do 15. maja organizuje aktivnost  „Šta znaš o Crvenom krstu“,  u cilju promocije značaja poznavanja i poštovanja Međunarodnog humanitarnog prava. Aktivnost je namenjena mladim volonterima Crvenog krsta koji su prošli obuke  iz Međunarodnog humanitarnog prava i Difuzije. Aktivnost obuhvata niz različitih i povezanih poligona koji se odnose na konkretne situacije u ratnim sukobima. Tokom aktivnosti učesnici igraju uloge zatvorenika, civila, vojnika, humanitarnih radnika, i na taj način, iz različitih uglova, sagledavaju životne teškoće tokom oružanog sukoba kao i pravila koja su na snazi u takvim ekstremnim situacijama. Na ovaj način, kroz praktičnu demonstraciju, mladi volonteri imaju priliku da na sopstvenom iskustvu osete problematiku očuvanja i pravilnog sprovođenja Međunarodnog humanitarnog prava i poštovanja Ženevskih konvencija. Kako je Srbija na tranzitnoj migracionoj ruti, Crveni krst se kroz svoju humanitarnu ulogu susretao sa pričama migranata koji neretko svedoče o različitim situacijama nepoštovanja Humanitarnog prava, i upravo iz tog razloga Crveni krst ima važnu ulogu u edukaciji stanovništva (posebno mladih) o  pravima ljudi u toku oružanih sukoba. Ove godine, aktivnost će biti realizovana u Bagremari – odmaralištu Crvenog krsta Bačka Palanka 11. maja. Na manifestaciji će biti prisutno oko 100 učesnika – mladih volontera Crvenog krsta uzrasta od 16-19 godina, saradnika i sekretara iz 25 vojvođanskih organizacija Crvenog krsta.Pored promocije Međunarodnog humanitarnog prava, aktivnost promoviše i razvoj volonterizma i humanosti među mladima.

volonteri Crvenog krsta Bačka Palanka