На 149. седници Општинског већа општине Бачка Паланка чланови Већа су дали сагласност на Измене програма комуналних радова, плана инвестиција и програма пословања ЈKП “Kомуналпројект” Бачка Паланка за 2019. годину, а на основу  средстава опредељених овом комуналном предузећу ребалансом општинског буџета.  Циљ измена програма комуналних радова јесте побољшање комуналних услуга у насељеним местима , што између осталог подразумева и повећање броја кошења траве са 6 на 12, док се план инвестиција односи на бушење новог бунара у Деспотову.

Чланови Општинског већа дали су сагласност на коригован ценовник комуналних услуга и одржавање мерног места за град и насељена места, што је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2019. годину на седници СО  у децембру прошле године.
Од 1. јуна кубик воде у граду Бачка Паланка за категорију домаћинства,  државне,  здравствене и образовне установе кошта 64,36 динара, а цена одвођења отпадних вода у истој категорији је сада 32,02 динара. Одношење и депоновање смећа за категорију домаћинства сада износи 494,12 динара а за колективно становање 605,50 динара на месечном нивоу.
У насељеним местима нова цена кубног метра воде је 44,75 динара, а одвођења отпадних вода 22,24 динара по кубику. Одношење и депоновање смећа за домаћинства је 343,49 динара, а за колектиовно становање 420,88 динара месечно.
Цена одржавања мерног места односно водомера од 1/2, 3/4 и 1 цола једнака је цени  колико и 2 кубика воде, те након корекције износи 128,72 динара и у граду и насељеним местима општине.
Чланови Општинског већа су на данашњој седници дали сагласност и на измену Програма пословања ЈП “Стандард” за текућу годину, која се односи на планско – пројектну документацију и јавну расвету, а разлог су средства добијена ребалансом општинског буџета.