Na 149. sednici Opštinskog veća opštine Bačka Palanka članovi Veća su dali saglasnost na Izmene programa komunalnih radova, plana investicija i programa poslovanja JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka za 2019. godinu, a na osnovu  sredstava opredeljenih ovom komunalnom preduzeću rebalansom opštinskog budžeta.  Cilj izmena programa komunalnih radova jeste poboljšanje komunalnih usluga u naseljenim mestima , što između ostalog podrazumeva i povećanje broja košenja trave sa 6 na 12, dok se plan investicija odnosi na bušenje novog bunara u Despotovu.

Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost na korigovan cenovnik komunalnih usluga i održavanje mernog mesta za grad i naseljena mesta, što je u skladu sa usvojenim Programom poslovanja preduzeća za 2019. godinu na sednici SO  u decembru prošle godine.
Od 1. juna kubik vode u gradu Bačka Palanka za kategoriju domaćinstva,  državne,  zdravstvene i obrazovne ustanove košta 64,36 dinara, a cena odvođenja otpadnih voda u istoj kategoriji je sada 32,02 dinara. Odnošenje i deponovanje smeća za kategoriju domaćinstva sada iznosi 494,12 dinara a za kolektivno stanovanje 605,50 dinara na mesečnom nivou.
U naseljenim mestima nova cena kubnog metra vode je 44,75 dinara, a odvođenja otpadnih voda 22,24 dinara po kubiku. Odnošenje i deponovanje smeća za domaćinstva je 343,49 dinara, a za kolektiovno stanovanje 420,88 dinara mesečno.
Cena održavanja mernog mesta odnosno vodomera od 1/2, 3/4 i 1 cola jednaka je ceni  koliko i 2 kubika vode, te nakon korekcije iznosi 128,72 dinara i u gradu i naseljenim mestima opštine.
Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici dali saglasnost i na izmenu Programa poslovanja JP „Standard“ za tekuću godinu, koja se odnosi na plansko – projektnu dokumentaciju i javnu rasvetu, a razlog su sredstva dobijena rebalansom opštinskog budžeta.