На основу званичног саопштења, објављеног на интернет страници ПИО Фонда, 9.1.2019. године, накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јануару, фебруару и марту 2019. Године износиће 39.491 динара за кориснике пензија свих категорија.

Све друге вести из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање можете пронаћи на њиховој интернет страници www.pio.rs