Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela odluku o dodeli ukupno 250 miliona dinara bespovratnih sredstava u ovoj godini porodicama na teritoriji AP Vojvodine u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja.

Pravo na dodelu tih sredstava imaju porodice iz Vojvodine – bračne i vanbračne zajednice s decom, kao i jednoroditeljske porodice, u kojima se rodi treće ili četvrto dete počev od 1. januara 2023. godine pa do dana raspisivanja konkursa.

Od 2018. godine, kada je ova mera podrške uvedena, Pokrajinska vlada je sa više od 1,1 milijarde dinara pomogla 1.080 porodica sa troje ili četvoro dece da reše stambeno pitanje ili urede prostor u kom žive.

Danas je doneta i odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu nekretnine čiji će vlasnik biti žena, za šta je u 2024. godini opredeljeno 55 miliona dinara.

Ovu meru podrške za unapređivanje položaja žena i njihovo ekonomsko osnaživanje, Pokrajinska vlada realizuje od 2022. godine, a do sada je sredstva dobilo 76 žena, od kojih su 22 samohrane majke, a izdvojeno je ukupno 110 miliona dinara.

Pravo na ta sredstva imaju porodice – bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice, odnosno samohrane majke s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, koje nemaju stambeni prostor u svom vlasništvu ili suvlasništvu.

Oba konkursa za dodelu bespovratnih sredstava raspisaće Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.