Чланови Општинског већа општине Бачка Паланка су на 142. седници размотрили  и усвојили Извештаје о раду и финансијском пословању Црвеног крста и Међуопштинске организације слепих и слабовидих за 2018. годину, а  на основу предлога бачкопаланачког Дома здравља именовали новог мртвозорника – доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Бачка Паланка.  На седници Већа утврђен је предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Бачка Паланка за период 2019 – 2023. година.  Досадашњи ЛАП истиче крајем 2019. године, па овај представља само наставак онога што је и до сада у општини Бачка Паланка рађено по питању унапређења положаја избеглих, интерно расљених лица и повратника. Новим ЛАП-ом је планирана нова фаза реализације помоћи, која подразумева решавање трајног стамбеног питања за око 60 породица кроз куповину кућа, помоћ у грађевинском материјалу и  другим видовима помоћи који ће унапредити положај ових лица.  Чланови Већа усвојили су решење о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка, с обзиром на чињеницу да мандат досадашњег сазива Савета истиче 28. маја. Савет за јавну безбедност има велику одговорност и обавезе,  у смислу праћења стања и вођења бриге о безбедности људи и добара на територији бачкопаланачке општине. Мандат  Савета за јавну безбедност општине Бачка Паланка је 4 године.