У Карађорђеву је у току реконструкција јавне расвете, којој су претходили послови на поправци електро мреже, која је била покидана у невремену 7. јула.

https://youtu.be/qxOzcqNXu1E