Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање позвао је пензионере да се пријаве на оглас за рехабилитацију у бањи. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2019. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија не прелази износ од 26.324,00 динара. У бесплатну рехабилитацију у једној од 24 бање укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад,  а такође ће слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан. Право  на бесплатну рехабилитацију имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од 26.324,00 динара, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази  наведени износ. Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. Пријаве на оглас се подносе од 6. маја закључно са 21. мајом 2019. године у пензионерским организацијама у месту становања.