Реализација пројекта „ Кључни кораци ка родној равноправности“  коју је уз помоћ Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена реализовао Савет за родну равноправност општине Бачка Паланка имао је за циљ да едукује жене руралних средина и жене Ромкиње. Овај пројекат реализован је кроз 6 активности које су учесницама омогућиле да се оспособе за рад и самозапошљавање. Теме радионица обухватале су упознавање са мушким и женским пословима али и потребна упутства како се може аплицирати на жељени посао. На једној радионици одржана је обука за рад на рачунару на којој су полазнице научиле програме за основно коришћење рачунара. У оквиру пројекта одржане су и обуке шивења,  а радови настали на тим радионицама представљени су на финалној изложби у холу зграде општине Бачка Паланка.

Овај пројекат је имао за циљ да истражи, охрабри и постакне жене руралих средина да пронађу себе у неком занимању, јер су кроз обуке стекле осново знање које им  је потребно приликом запошљавања. Успешном реализацијом овог пројекта промосиана је  и идеја економског оснаживања жена и родне равноправности као предуслова стабилоног економског развоја нашег друштва.

Projekt „Kľúčové kroky k rodovej rovnosti“ bol dokončený

Implementáciu projektu „Kľúčové kroky k rodovej rovnosti“ s pomocou Agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien uskutočnila Rada pre rodovú rovnosť v obci Bača Palanka zameraná na vzdelávanie vidieckych žien a rómskych žien. Tento projekt bol realizovaný prostredníctvom 6 aktivít, ktoré umožnili účastníkom pracovať a samostatne zárobkovo činné osoby. Témy workshopov zahŕňali zoznámenie sa s prácou mužov a žien, ale aj potrebné pokyny, ako sa uchádzať o požadované zamestnanie. Na jednom workshope sa uskutočnilo počítačové školenie, na ktorom sa účastníci naučili základné programy používania počítača. V rámci projektu sa uskutočnili aj školenia šijacích prác a práce vytvorené na týchto seminároch boli prezentované na záverečnej výstave v hale budovy obce Backa Palanka.

Cieľom tohto projektu bolo preskúmať, povzbudiť a povzbudiť vidiecke ženy, aby sa nachádzali v povolaní, pretože prostredníctvom odbornej prípravy získali základné znalosti, ktoré potrebujú pri prijímaní do zamestnania. Úspešná realizácia tohto projektu podporila myšlienku ekonomického posilnenia postavenia žien a rodovej rovnosti ako predpokladu stabilného hospodárskeho rozvoja našej spoločnosti.