Центар за социјални рад општине Бачка Паланка учествовао је на финалном скупу у оквиру пројекта УНИЦЕФ-а Србије под називом „Хоризонтална размена – развијање услуга за децу и младе у сукобу са законом”. Бачка Паланка је укључена као пример добре праксе у реализацији васпитних налога и раду са младима који су били у сукобу са законом.

https://youtu.be/zoU7M5Qn-BA