U ponedeljak,  16. decembra počeće radovi na sanaciji kvara nastalog usled višednevnog gubitka velike količine vode iz sistema grejanja. Kako je kvar u zemlji, nismo u mogućnosti u potpunosti predvideti stepen oštećenosti cevovoda. Ukoliko ne bude ozbiljnijih nepredviđenih okolnosti, sistem bi se mogao početi pripremati za grejanje najranije u kasnim večernjim satima. U periodu dok se bude otklanjao kvar, bez grejanja će biti zgrade Poreske uprave, Opštine, Suda, DDOR, Pošte, kao i stambene zgrade:  Kralja Petra Prvog 15 / 1, 2 i 3 i Žarka Zrenjanina 62 (Aneks socijalnog), P+1.