Nakon 34. sednice Skupštine opštine Bačka Palanka na kojoj je doneta Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu, predsednik  opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica je izjavio:

– Kako  Ugovor o finansiranju projekta „Uređenje pešačkih površina i parking prostora u centralnog gradskoj zoni u Bačkoj Palanci“,  koji je opština Bačka Palanka potpisala sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, podrazumeva dvogodišnje finansiranje, bilo je neophodno izvršiti rebalans opštinskog budžeta. U 2023. godini  na ime realizacije tog projekta rebalansom je povećan  budžet za 162 miliona dinara, dok će u 2024. Uprava za kapitalna ulaganja  realizaciju istog projekta finansirati u iznosu od 169 miliona dinara. Parterno uređenje grada odvijaće se na 5 centralnih faza i to će nakon 1987. godine napokon biti urađeno onako kako treba i centar grada će imati novi i lepši izgled.

Sredstvima dobijenim  od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na ime realizacije projekta „Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta“, rebalansom je budžet povećan za još 6.900.000 dinara. Realizacijom tog projekta, Opština će biti dostupnija svim građanima, koji se više neće  od šaltera do šaltera, već će svoje poslove završavati na jednom mestu.