Бачка Паланка је једна од локалних средина која има прилику да ради на успостављању и реализацији васпитних налога према малолетним учиниоцима кривичних дела, односно деце у ризику сукоба са законом, где васпитне мере имају примат над казненим.  Један од начина да малолетници “не скрену са правог пута“ су васпитни налози које изричу судије за лакша кривична дела, као што су крађа, вршњачко насиље и слично,  за која су предвиђене новчане казне или казна затвора  у трајању до пет година. Реализација васпитних налога  у великој мери мења не само понашање, већ и свест деликвената, па су ефекти таквог начина “кажњавања” дугорочнији. Подаци показују да се  70 одсто младих који су прошли програм васпитне мере, никада не врати насиљу и криминалу. Пружајући  конкретне услуге на локалном нивоу, деци и младима се обезбеђује рехабилитација и интеграција, а комплетна заједница на тај начин може да буде обештећена у смислу повратка у пређашње стање.   У раду округлог стола на тему “Промоција реализације васпитних налога – примери добре праксе”, који је данас одржан у Бачкој Паланци  учестововали су: представници полиције, здравства, образовних институција,  тужилаштва, Црвеног крста, локалних Удружења, Општине Бачка Паланка, Центра за социјално превентивне активности ГРиГ из Београда и наравно главног чиниоца у реализацији васпитних налога  – Центра за социјални рад Бачка Паланка. Протокол о сарадњи који су пре годину дана потписале све чланице укључене у реализацију васпитних налога  дефинише принципе сарадње, улогу и одговорност страна потписница, питање поверљивости података о малолетним учиниоцима кривичних дела, процедуре у примени  и спровођењу васпитних налога, праћење њихове примене и међусобно информисање.