За ђаке основних и средњих школа на територији АП Војводине, данас је почео пролећни распуст и траје до 3. маја. За ученике основних школа,  школска 2018/19. година завршава се: 31. маја за ученике осмог разреда, а 14. јуна за ученике од првог до седмог разреда.  За средњошколце школска 2018/19. година завршава се: –  24. маја за ученике четвртог разреда гимназије, 31. маја за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, а 21. јуна за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.