Pod pokroviteljstvom Svetske organizacije za prirodu i resornog Ministarstva, u Bačkoj Palanci biće organizovano predavanje pod nazivom ,,Prilagodimo se klimatskim promenama“, na teme : Promene i projekcije buduće klime u Srbiji i Prilagođavanje klimatskim promenama – šumski ekosistemi i vodni resursi. Domaćin skupa je Ustanova za sport i rekreaciju „Tikvara“. O temama će govoriti stručnjaci iz oblasti ekologije i šumarstva i predstavnici Fizičkog fakulteta Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu. Predavanje će biti održano u utorak 22. oktobra u maloj sali Skupštine opštine Bačka Palanka.