Покрајински завод за заштиту споменика културе, на основу Закона о културним добрима, припремио је предлог Одлуке о утврђивању за споменик културе објекта СПЦ Светог Пантелејмона у Обровцу.

У обавештењу јавног огласа се наводи да се објекат налази у својини Православне црквене општине Обровац. Сви заинтересовани органи и установе имају да о предлогу Одлуке дају своје мишљење, које се у писаној форми доставља Покрајинском заводу за заштиту споменика културе. За све радове на овој непокретности морају се прибавити услови о мерама техничке заштите у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Петроварадин.

Рок за давање мишљења је 30 дана од дана објављивања огласа. За потребне информације можете се обратити Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Петроварадин, на број телефона 021/431-211.

 

Извор: Општина Бачка Паланка