У оквиру пројекта “Развој хранитељства у АП Војводини” који је подржан од стране УНИЦЕФ-а, а који спроводи Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, у Бачкој Паланци је одржана стручна обука за социјалне раднике, која промовише повремене хранитеље.