У циљу усклађивања са Законом о комуналним делатностима који не предвиђа постојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка постепено
усклађује цене комуналних услуга тако што цену за категорију потрошача-домаћинство увећава годишње за 10%.

Ово повећање предвиђено је Програмом пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину и подразумева да ће цене кубика воде за пиће, одвођење отпадних вода и изношење смећа за индивидуална домаћинства и колективно становање у граду и насељеним местима општине Бачка Паланка од 1. јуна бити повећане за 10%, док ће  остале категорије потрошача задржати постојећу цену ових услуга.