Postroditeljska porodica predstavlja fazu u životnom ciklusu porodice  iz koje su deca otišla i u kojoj je, posle dugog niza godina, ponovo ostao bračni par ili samo jedan od njih. U ovoj fazi životnog ciklusa  partneri su suočeni sa  prilagođavanjem promenama, novom organizacijom svog vremena i jačanjem međusobne bliskosti, jer su ponovo oslonjeni samo jedno na drugo.

   Ova razvojna faza u porodičnom ciklusu ima krizni potencijal usmeren na poteškoće u prilagođavanju na novonastalu životnu situaciju odlaskom dece iz roditeljskog doma, ali i prihvatanja pravila i granica koju njihova deca u svojoj novoformiranoj porodici postavljaju. Situacija postaje teža u koliko se u ovoj fazi životnog ciklusa  izgubi partner ili u koliko  postroditeljska porodica ne može da se realizuje u ulozi bake i deke.

Ukoliko su  zadaci prethodnih životnih ciklusa zadovoljeni i rešeni, ova faza za bračni par može biti izvor zadovoljsta i različitih mogućnosti koje će ispuniti godine pred njima. Ukoliko zadaci iz prethodnih faza životnog ciklusa nisu rešeni na zadovoljavajući način ili nikako, u ovoj fazi može doći do sukoba među partnerima, udaljavanja jednog od drugog,  pa čak i razdvajanja.

Ostarela porodica je faza životnog ciklusa koja podrazumeva suočavanje sa neminovnostima koje život donosi sa sobom, kao što su odlazak u penziju, moguće bolesti, pa i smrti partnera. Starost sa sobom najčešće donosi i smanjenje interesovanja za  društveni život i dovodi do socijalne isključenosti.

Ostarela porodica je suočena sa periodom smanjenja ekonomskih prihoda, opadanja funkcionalnih  sposobnosti zbog starosti i pojava bolesti. Mnogo je delikatnih odluka u ovoj fazi – ko će, gde i  kako negovati ostarele roditelje?

Veoma su značajni  odnosi ostarele porodice sa  porodicama njihove dece, a  njihov kvalitet zavisi od ranije uspostavljenih odnosa i međusobnog uvažavanja porodičnih pravila i granica. Uslovi života i novonastale situacije  stavljaju porodicu u poziciju izazova i potrebe da se organizuju na drugačiji način porodičnog funkcionisanja.

Kvalitet ovih odnosa zavisi od ispunjavanja zahteva prethodnih faza životnog ciklusa.    Ukoliko ti zadaci i izazovi nisu na vreme i na pravi način rešeni, može doći do distanciranja, teškoća i sukoba među partnerima ili sa decom. Ako su zadaci u prethodnim fazama rešeni na odgovarajući način, ovu fazu životnog ciklusa porodice  mogu obeležiti bliski odnosi sa decom i unucima i ispunjenost ovim ulogama, koje dovode do lepe starosti.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Rodina po pôrode je fázou životného cyklu rodiny, z ktorej deti odišli a po ktorej zostáva mnoho rokov manželský pár alebo iba jedno z nich.

V tejto fáze životného cyklu musia partneri čeliť potrebe prispôsobiť sa zmenám, reorganizovať svoj čas a posilniť svoju blízkosť, pretože sa opäť od seba spoliehajú.

Táto vývojová fáza v rodinnom cykle má krízový potenciál zameraný na ťažkosti s prispôsobením sa novej životnej situácii opustením detí z domu ich rodičov, ako aj na akceptovanie pravidiel a hraníc, ktoré ich deti stanovili v novovytvorenej rodine. Situácia sa stáva zložitejšou, ak v tejto fáze životného cyklu dôjde k strate partnera alebo ak popôrodná rodina nemôže byť realizovaná v úlohe prarodičov.

Ak sú úlohy predchádzajúcich životných cyklov splnené a vyriešené, táto fáza pre manželský pár môže byť zdrojom spokojnosti a rôznych príležitostí, ktoré naplnia roky pred nimi. konflikty medzi partnermi, oddelenie a dokonca aj oddelenie.

Rodina v staršom veku je fázou životného cyklu, ktorá zahŕňa riešenie nevyhnutnosti, ktoré so sebou život prináša, napríklad koniec profesionálnej kariéry – odchod do dôchodku, možné ochorenie alebo dokonca smrť partnera. Vek často so sebou prináša pokles záujmu o spoločenský život a vedie k sociálnemu vylúčeniu.

Staršia rodina je obdobím poklesu ekonomického príjmu, poklesu funkčných schopností v dôsledku staroby a nástupu choroby. V tejto fáze je veľa citlivých rozhodnutí – kto, kde a ako sa starať o starších rodičov?

Vzťahy starších osôb s rodinami ich detí sú veľmi dôležité a ich kvalita závisí od už založených vzťahov a vzájomného rešpektovania rodinných pravidiel a hraníc. Životné podmienky a nové situácie stavajú rodinu do situácie, ktorá je výzvou a musí sa organizovať iným spôsobom fungovania rodiny. Kvalita týchto vzťahov závisí od splnenia požiadaviek predchádzajúcich etáp životného cyklu.

Ak tieto úlohy a výzvy nebudú včas a náležite vyriešené, medzi partnermi alebo s deťmi môžu nastať distancovanie, ťažkosti a konflikty. Ak sa úlohy v predchádzajúcich etapách primerane riešia, túto fázu životného cyklu rodiny možno charakterizovať úzkymi vzťahmi s deťmi a vnúčatami a plnením úlohy, ktorá vedie k krásnemu starnutiu.

Text bolnapísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.